MCTE Sweden: MCT 101

  • 20 Jan 2011
  • 09:30 - 15:00
  • Microsoft HQ, Finlandsgatan, Akalla
  • 118

Registration


Registration is closed

MCT Europe i samarbete med Microsoft inbjuder nu till en dag med information om att vara, och verka som, MCT. Under dagen kommer vi titta på regler, rutiner och verktyg som finns tillgängliga för oss som MCT:er. Vi kommer också berätta om hur Microsoft just nu arbetar för att öka kvalitet på material (även om det kanske ibland inte känns så).

Informationen är också nyttig för dig som har varit MCT länge då mycket nytt är på gång och mycket nytt som Courseware Library redan hänt!
 
Välkommen är alla som är MCT och de som har för avsikt att certifiera sig som MCT. Dagen är kostnadsfri och sponsras av Microsoft. Du får själv betala eventuella resor och logi.
  
Agenda:
Att vara MCT
Bli MCT och förnya status
Vidareutveckla sig som MCT
MCT Europe och vårt uppdrag
Verktyg och webbplatser
BornToLearn Plattformen
Courseware Library
Download Center
MCP Portal
MCT Europes webbplatser och tjänster
Regional Service Center
Fördelar/Förmåner
Fördelar och förmåner från Microsoft
MCT Europes kompletterande förmåner
Feedback, utvärderingar och kvalitet
Kurskvalitet
Metrics that matter
Problem och hjälp

Hälsningar Cecilia Wirén MCTE Swedish Chapter

© IAMCT (International Association of Microsoft Certified Trainers)
Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management