MCTE Sweden: MCT mingle

  • 12 Oct 2010
  • 18:00 - 20:00
  • Stockholm Olof palmesgata 31, Addskills

Registration


Registration is closed
18:00 Förtäring och Sponsor
18:30 Vad kan/ska MCT Sweden göra?
19:00 Kunskapsutbyte
20:00 Slut

Vid kunskapsutbytet kan du ställa frågorna som du inte har svaren på själv. Lämplig MCT kan sedan svara/visa under max 10 min. Idén är att bredda kompetensen utanför ert egna intresseområde.

Tex:
Som ITpro får du ofta installera .NET framework på servern men vad är det egentligen?
Som Utvecklare bråkar du en del med UAC hur fungerar det egentligen?
Och andra områden som du vill få en kortare genomgång av.
© IAMCT (International Association of Microsoft Certified Trainers)
Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management